PGMODAYS 2019: PGMODAYS 2019
A1.116

Sessions

  • Session 1I (Dec 04 09:00-10:40) IRSDI review session, part I
  • Session 3 (Dec 04 11:10-12:50) IRSDI review session, part II
  • Session 5H (Dec 04 14:15-15:45) Black-Box Optimization
  • Session 6I (Dec 04 16:15-17:15) Mixed integer programming
  • Session 7 (Dec 04 17:15-17:45) Fuzzy function methods in optimization