PSI 2014: ERSHOV INFORMATICS CONFERENCE

TALK AUTHOR INDEX

Shortcuts: BCDEFGHIJKMNOPRSTVXYZ
B
Baar, Thomas
Bal, Henri
Bendaas, Issam
Bodin, Evgeny
Boulytchev, Dmitri
Bryans, Jeremy W.
Bushin, Dmitry
C
Chen, Yifei
Cherednik, Kirill
Clarke, Ed
D
Dever, Michael
Dragan, Ioan
Dubinin, Victor
E
Emelyanov, Pavel
Erokhin, George
F
Fedotovsky, Pavel
Fokkink, Wan
G
Garanina, Natalia
George, Chernishev
Gnesi, Stefania
Gorlatch, Sergei
Grechanik, Sergei
Gribovskaya, Natalya
Gruska, Damas
Guldstrand Larsen, Kim
H
Hamilton, Geoff
Hidalgo-Herrero, Mercedes
Hoare, Tony
Hou, Ping
I
Iliasov, Alexei
J
Jones, Neil
K
Khoroshilov, Alexey
Klyuchnikov, Ilya
Korovina, Margarita
Kotov, Vadim
Kovacs, Laura
Kudinov, Oleg
M
Mardare, Radu
Martynovich, Vitaly
Mazzanti, Franco
Meyer, Bertrand
Mironov, Andrew
Mogensen, Torben
Mohamadian, Habib
Mutilin, Vadim
N
Nepeivoda, Antonina
Novikov, Evgeny
O
Ortega-Mallén, Yolanda
P
Pang, Cheng
Patil, Sandeep
Plümicke, Martin
Podkopaev, Anton
Ponomaryov, Denis
R
Romanenko, Sergei A.
S
Sane, Aamod
Sassone, Vladimiro
Sidorova, Elena
Smirnov, Kirill
Steuwer, Michel
Sunkara, Vinodh Kumar
Sánchez Gil, Lidia
T
Ter Beek, Maurice H.
Thiemann, Peter
V
Veanes, Margus
Verstoep, Kees
Vidal, German
Vijzelaar, Stefan
Virbitskaite, Irina
Vityaev, Evgenii
Voronkov, Andrei
Vyatkin, Valeriy
X
Xue, Bingtian
Y
Ye, Zhengmao
Z
Zakharov, Ilja
Disclaimer | Powered by EasyChair Smart Program