Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Hálózatra Visszatápláló Háztartási Méretű Kiserőmű Villamos Jelalak Formáló Hatásának Vizsgálta a Lakossági Villamos Hálózaton

EasyChair Preprint no. 11307

13 pagesDate: November 16, 2023

Abstract

Egy családi ház tetőszerkezetére telepített, hálózatra visszatápláló 5,1kWp teljesítményű kiserőmű villamos hálózati jelalak formáló hatását vizsgáltuk. A lakossági hálózati analízis során megmértük a villamos energia minőségét több lehetséges esetben, terhelt és terheletlen állapotban is. A vizsgálatokból kiderült, hogy a kiserőmű invertere megfelel a hálózatra visszatáplált villamos energia minőségi feltételének és még javít is az áramszolgáltatótól vételezett villamos energia minőségén. Azonban az otthonokban használt elektronikus eszközöknek és berendezéseknek a harmonikus szűrésével célszerű foglalkozni és keresnünk kell a megoldást az általuk kibocsájtott, magas áramharmonikus torzítást okozó felharmonikusok kiszűrésére. Erre lehetne egy megoldás a villamos fogyasztásmérővel összekapcsolt, fázisjavító aktív harmonikus szűrő berendezés használata a családi otthonokban is. A jövőben további analízisekre és kísérletekre lesz szükség, hogy megállapítsuk a magas villamos hálózati harmonikus torzítások milyen hatással lehetnek az elektronikus berendezések működésére, például a napelemes rendszerek invertereire.

Keyphrases: hálózati analízis, Inverter, napelemes rendszer, teljes harmonikus torzítás, villamos tranziens

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:11307,
  author = {Attila Kovács and Judit Somogyiné Molnár},
  title = {Hálózatra Visszatápláló Háztartási Méretű Kiserőmű Villamos Jelalak Formáló Hatásának Vizsgálta a Lakossági Villamos Hálózaton},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 11307},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser