Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Öppen innovation

EasyChair Preprint no. 2171

4 pagesDate: December 16, 2019

Abstract

Innovation är en bred term som i grund och botten handlar om nytänkande, kreativitet och nya revolutionerande idéer. Innovation kopplat till IT och system kan även handla om att införa nya framgångsrika processer, tjänster och metoder som resulterar i en effektivisering av produktens eller tjänstens slutliga användningsområde, detta kan även kallas digital innovation (Yoo, Lyytinen, Thummadi och Weiss, 2010). Alla företag har idag en digital infrastruktur. Enligt Tilson, Lyytinen och Sørensen (2010) definieras detta, tillsammans med relaterade tjänster och anläggningar som är nödvändiga för företaget eller industrin att fungera, som grundläggande IT och organisationsstrukturer. För att tillåta värvning av nya effektiviserade artefakter, processer och aktörer måste den digitala infrastrukturen vara stabil, men även flexibel och tillåta en mer okontrollerad tillväxt vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och utveckling hos företagen (Tilson et al., 2010).

Keyphrases: API, digital innovation, ekosystem, plattformsekosystem, Tripple-play, öppen marknad

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:2171,
  author = {Hannes Premmert and Emil Johansson},
  title = {Öppen innovation},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 2171},

  year = {EasyChair, 2019}}
Download PDFOpen PDF in browser