XSIG 2019: THE 3RD CROSS-DISCIPLINARY WORKSHOP ON COMPUTING SYSTEMS, INFRASTRUCTURES, AND PROGRAMMING
PROGRAM FOR TUESDAY, MAY 28TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
13:30-14:00
Junichiro Kadomoto, Ryozi Asano, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai
13:00-13:30
Ushio Jimbo, Ryota Shioya, Masahiro Goshima
13:30-14:00
Jun Iwamoto, Yuma Kikutani, Renyuan Zhang, Yasuhiko Nakashima
14:00-14:30
Toru Koizumi, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai
16:00-16:30
Zhengyang Bai, Tasuku Hiraishi, Hiroshi Nakashima, Akihiro Ida, Masahiro Yasugi
15:00-15:30
Takashi Hoshino, Shigeo Mitsunari
15:30-16:00
Yusuke Wakuta, Teruyoshi Zenmyo, Takumi Matsumoto, Yuya Sasaki, Makoto Onizuka
16:00-16:30
Yasunori Ohto, Kouji Ijima, Takanobu Asanuma, Shingo Furuyama
17:00
Toru Koizumi, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai
17:00
Tomoki Nakamura, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai
17:00
Yuya Degawa, Tomoki Nakamura, Akito Shibue, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai
17:00
R. Kobayashi, Y. Futamase, T. Tajimi, R. Shioya, M. Goshima, T. Tsumura
17:00
Chikako Takasaki, Atsuko Takefusa, Hidemoto Nakada, Masato Oguchi
17:00
Zhengyang Bai, Tasuku Hiraishi, Hiroshi Nakashima, Akihiro Ida, Masahiro Yasugi
17:00
Shumpei Shiina, Kenjiro Taura
17:00
Yudai Konno, Yoshihide Yoshimoto
17:00
Takeshi Iwashita, Shigeru Kawaguchi, Takeshi Mifune, Tetsuji Matsuo
17:00
Yasunori Ohto, Kouji Ijima, Takanobu Asanuma, Shingo Furuyama
18:15-18:30 表彰式
18:30-20:00 懇親会