XSIG 2019: THE 3RD CROSS-DISCIPLINARY WORKSHOP ON COMPUTING SYSTEMS, INFRASTRUCTURES, AND PROGRAMMING
TALK AUTHOR INDEX
A
Asano, Ryozi
Asanuma, Takanobu
B
Bai, Zhengyang
D
Degawa, Yuya
E
Endo, Wataru
F
Fukaya, Takeshi
Fukuoka, Takuya
Furuyama, Shingo
Futamase, Yuki
G
Goshima, Masahiro
H
Hiraishi, Tasuku
Hoshino, Takashi
I
Ida, Akihiro
Iida, Ryota
Ijima, Kouji
Imai, Takeo
Irie, Hidetsugu
Ishimura, Osamu
Iwamoto, Jun
Iwase, Shun
Iwashita, Takeshi
J
Jimbo, Ushio
K
Kadomoto, Junichiro
Kamada, Tomio
Kawaguchi, Shigeru
Kawaguchi, Yuki
Kikutani, Yuma
Kobayashi, Ryunosuke
Koizumi, Toru
Kondo, Masaaki
Konno, Yudai
M
Matsumoto, Masaharu
Matsumoto, Takumi
Matsuo, Tetsuji
Matsutani, Hiroki
Mifune, Takeshi
Mitsunari, Shigeo
Msyksphinz,
N
Naganuma, Hiroki
Nakada, Hidemoto
Nakamura, Tomoki
Nakashima, Hiroshi
Nakashima, Yasuhiko
Nishida, Tomoya
O
Oguchi, Masato
Ohta, Chikara
Ohto, Yasunori
Onizuka, Makoto
S
Sakai, Shuichi
Sakamoto, Ryuichi
Sasaki, Yuya
Shibue, Akito
Shiina, Shumpei
Shinoda, Koichi
Shioya, Ryota
Shiraki, Kotatsu
T
Tajimi, Tomoki
Takaoka, Masahiro
Takasaki, Chikako
Takefusa, Atsuko
Takeishi, Ryutaro
Taura, Kenjiro
Tsumura, Tomoaki
Tsutano, Takumi
U
Ueno, Yosuke
W
Wakuta, Yusuke
Y
Yamamoto, Amane
Yasugi, Masahiro
Yokota, Rio
Yoshimoto, Yoshihide
Z
Zenmyo, Teruyoshi
Zhang, Renyuan