VSL 2014: VIENNA SUMMER OF LOGIC 2014
Tatyana Novikova
Organization: Kazakhstan Branch of Lomonosov Moscow State University
Pages in this Program
Program
Program for Sunday, July 13th, 2014
UNIF on Sunday, July 13th, 2014
UNIF Program